slider slider slider
Wspieranie inicjatyw i działań młodzieży

Stowarzyszenie Perspektywy ma za zadanie pomóc w osiągani przez młode osoby inicjatyw oraz celów, które sobie wyznaczają.

Organizacja świątecznych kiermaszów

( Tradycyj­nie w grud­niu w Szkole Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści odbył się kier­masz świąteczny.
Organizatorami imprezy, podob­nie jak w ubiegłym roku, byli Rada Rodziców, Stowarzyszenie „Per­spek­tywy”, uczniowie i pracow­nicy szkoły. )

Uczestnioctwo w programinie Erasmus +

( Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.
Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat)

Nowe umiejętności

Z nami zdobędzieesz wiele nowych umiejętności.

Wspaniali ludzie

W naszej organizacji każdy jest traktowany z równością.

Potrzebne materiały

Dostaniesz pełen zakrest potrzebnych materiałow do nauki.

Europejskie Stowarzyszenie Perspektywy

Europejskie Stowarzyszenie Perspektywy powstało w 2016 roku w Pakości z inicjatywy młodych, pełnych energii ludzi aby wyjść naprzeciw każdym potrzebą.

about